O nas

            Firma „AIT” Sp. z o.o. w Wietlinie Pierwszym jest prywatnym przedsiębiorstwem które powstało w 2003 r. Przez te kilkanaście lat nabyliśmy bardzo bogaty bagaż doświadczenia w branży drogowej jak i kubaturowej związanej ze stabilizacją oraz wykonaniem różnego rodzaju podbudów konstrukcyjnych. Dysponujemy wykwalikowaną kadrą pracowniczą, która w większości jest z kilkuletnim stażem pracy na danym stanowisku, co przekłada się na wysoką jakość  świadczonych przez nas usług.

Oferujemy Państwu wykonanie stabilizacji gruntów na głębokość do 50 cm recyklerami marki STEHR, Wirtgen,  Bomag – maszyny samojezdne . Posiadamy rozsypywacze z  precyzyjnym systemem dozowania spoiwa firmy Rabaud oraz Streumaster.

Poza tym dysponujemy również własnym sprzętem takim jak: równiarki z systemem 3D Trimble, walce gładkie,  okołkowane, beczkowozy do aplikowania wody oraz zestawem niskopodwoziowym.

Wiemy, że podstawą dobrej jakości i trwałości dróg jest ich podłoże, które w przeważającej ilości przypadków wymaga wzmocnienia przez wykonanie stabilizacji.

Firma nasza oferuje stabilizację gruntów pod drogi, place, parkingi, itp. Głębokość frezowania od 15-50 cm pozwala na wykorzystanie zastabilizowanej warstwy gruntu, jako bardzo dobrze wzmocnionego dotąd słabo nośnego podłoża z gruntu wysadzinowego, a nawet wykorzystanie jej, jako podbudowy pomocniczej, pozwalającej na wyeliminowanie korytowania, czy grubości tradycyjnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej. Wymiana gruntu przy budowie wymaga dużych nakładów finansowych i dużych ilości materiałów. Dlatego przygotowanie gruntu na miejscu budowy jest coraz częściej stosowane.
Proponujemy:
 • Trwałą stabilizację gruntów wysadzinowych i wątpliwych w zasadzie nieprzydatnych do celów budowlanych w przeważającej części wypadków wymagających wymiany;
 • Stabilizację dróg gruntowych i wykonanie ulepszonej nawierzchni (poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie) z warstwą ścieralną – wykorzystując grunt rodzimy jako ewentualną podbudowę pod docelowe nawierzchnie uszlachetnione;
 • Budowa tanich dróg ekologicznych tj. osiedlowych, leśnych, dojazdowych, placów manewrowych, ścieżek rowerowych.

Nasze metody stabilizacji gruntu pozwalają 
i gwarantują:

 • Krótki czas realizacji zadań związanych z budownictwem;
 • Zmniejszenie uciążliwości robót w centrach miast;
 • Odporność na powstanie kolein, wybojów i pęknięć;
 • Zwiększenie nośności nawierzchni drogowych;
 • Korzystny efekt ekonomiczny oraz walory ekologiczne;
 • Eliminowanie wymiany gruntów wątpliwych i wysadzinowych;
 • Możliwość tworzenia z gruntów wątpliwych i wysadzinowych warstw drogowych spełniających rolę ulepszonego podłoża lub podbudowy pomocniczej;
 • Możliwość uniknięcia budowy dróg tymczasowych.