Oferta

Oferujemy:

  • Trwałą stabilizację gruntów wysadzinowych i wątpliwych w zasadzie nieprzydatnych do celów budowlanych. W przeważającej części wypadków wymagających wymiany;
  • Stabilizację dróg gruntowych i wykonanie ulepszonej nawierzchni (poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie) z warstwą ścieralną – wykorzystując grunt rodzimy jako ewentualną podbudowę pod docelowe nawierzchnie uszlachetnione; 
  • Budowa tanich dróg ekologicznych tj. osiedlowych, leśnych, dojazdowych, placów manewrowych, ścieżek rowerowych.
  • Uszlachetnianie warstw nasypowych, rozłożenie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego jak i również wykonanie stabilizacji z węzła poprzez rozłożenie gotowej mieszanki dostarczonej z węzła;
  • Niwelację ternu, spycharkami czy też równiarką w zależności od potrzeb klienta;
  • Szybki czas realizacji powierzonych robót – dysponujemy rozbudowanym zapleczem sprzętowym co przekłada się na terminowość w wykonaniu zadania;