Realizacje

Lata realizacji:Główny WykonawcaNazwa projektu:Rodzaj pracm2Ilość: [m2]Wartość kontraktu [zł]
2022- obecniePOLAQUA sp. z o.o.„Projekt i budowa Autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce”, odcinek V od Węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda”(z węzłem) o długości 12,49km”Rozłożenie kruszywa387 844,40  534 533,08  2 111 405,67
Stabilizacja z dowozu146 688,68
2022-obecnieBudimex S.A.„Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”.podbudowa z kruszywa36 958,2276 990,22607 104,01
Stabilizacja z dowozu39 032
2019-2020Warbud S.A„Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie C od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok 7,5km”Stabilizacja na miejscu456 081 854 385,00 8 297 825,75
podbudowa z kruszywa375 304
Ułożenie wkładek geosyntetycznych w nasypach23 000
2019 – 2022POLAQUA sp. z o.o.Budowa Autostrady A1 koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn, Odcinek E, granica województwa łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)Warstwa mrozoochronna200 338,35  1 657 572,80  5 257 775,42
Stabilizacja na miejscu1 032 076,75
Osuszanie podłoża55 076,24
Stabilizacja GWN149 441,78
Podbudowa z destruktu220 639,68
2020-2022Budimex S.A.„Projekt i budowa drogi ekspresowej S 61 Obwodnica Augustowa- granica państwa, odcinek: obw. Suwałk- Budzisko z obw. Szypliszek”Warstwa mrozoochronna113 576,182 825 544,145 579 340,18
podbudowa z kruszywa237 926,60
Wykonanie nasypów2 154 819,75
Stabilizacja podłoża na miejscu297 475,97
Podbudowa z betonu cementowego21 745,64
2020-2022POLAQUA sp. z o.o.Kontynuacja projektowania i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S 7 na odc. od w. Lotnisko na płd. obw. Warszawy do obw. Grójca – Odc. A od w. Lotnisko (bez węzła) do w. Lesznowola o długości odcinka ok 6,64kmWarstwa mrozoochronna179 373760 935,103 657 328,40
podbudowa z kruszywa205 312,10
Stabilizacja z dowozu376 250
podbudowa z kruszywa53 925,90
Stabilizacja z dowozu153 548,50
Geowłóknina separacyjno-filtracyjna6 120
2020IDS – BUD S.A.Kontynuacja projektowania i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S 7 od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem)Stabilizacja na miejscu  257 307,73 257 307,73 1 910 394,16
2018BUDIMEX S.A„Budowa drogi ekspresowej S5 Poznań- Wrocław odc. Wronczyn- Kościan Południe”Stabilizacja z dowozu 21 600 37 500123 180,00
Stabilizacja GWN 15 900
2018 – 2019Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z.o.o„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy- Bydgoszcz- granica województwa kujawsko- pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część 1- Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Aleksandrowo (z węzłem) do węzła Tryszczyn ( z węzłem) o długości ok 14,7”.Profilowanie i zagęszczenie podłoża156 909428 6982 556 314,14
Podbudowa z betonu cementowego156 909
Osuszanie podłoża 114 880
2017-2018POL-AQUA SP. Z O.O.Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej.Stabilizacja na miejscu 396 343904 7873 787 760,02
Stabilizacja nasypu na miejscu 106 347
Warstwa mrozoochronna 10 419
Kruszywo stabilizowane391 678
2017 – 2018BUDIMEX S.AZaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin-Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy)- granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części:
Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy)- Gończyce (koniec obwodnicy) do ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 k. Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy)- )- granica woj. Mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km75+212 o długości ok 12,012 km.
Podbudowa z kruszywa192 983 1 332 7635 055 226,98
Warstwa mrozoochronna124 035
Stabilizacja podłoża 602 326
Warstwa technologiczna  228 587
Warstwa – GWN

  184 832

2016, 2017, 2018STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice na odcinku H: węzeł „Zawodzie( bez węzła)- węzeł „Woźniki” (z węzłem)Wzmocnienie podłoża 552 135

 4 010 312

9 858 661,00
Wykonanie KRZ 602 389
Stabilizacja na miejscu 2 504 813
Mieszanie piasku z kruszywem – GWN 350 975
2015BUDIMEX S.ABudowa drogi publicznej po północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności GospodarczejStabilizacja na miejscu49 822 127 456396 397,31
Kruszywo stabilizowane 43 074
Osuszanie podłoża 34 560
2015, 2016, 2017POL-AQUA SP. Z O.O.Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia- granica województwa MazowieckiegoStabilizacja nasypu na miejscu105 454  401 7761 990 474,62
Stabilizacja na miejscu 80 265
Kruszywo stabilizowane144 531
Warstwa mrozoochronna71 526
2015-2016ANA-BUD sp. z o. o.Budowa farmy wiatrowej, Banie/Kozielice, Etap I i IIFrezowanie stabilizacji 25 904 164 6562 017 657,00
Stabilizacja na miejscu 138 752
2015-2016BUDIMEX S.ABudowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11Stabilizacja na miejscu440 6301 110 8373 767 717,00
Profilowanie podłoża393 546
Ulepszenie materiału spoiwem hydraulicznym116 928
Kruszywo stabilizowane mechanicznie 159 733
2015 – 2016Konsorcjum: BUDIMEX S.A (LIDER) STRABAG Sp. z o.o. (PARTNER)Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (Węzeł Wschodni) – Jarosław (Węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44Stabilizacja na miejscu 441 206 441 2062 059 507,33
2014STAL-TECH Sp. z o.o.Stabilizacja gruntu w miejscowościach Tyniowice, Bystrowice, WięckowiceStabilizacja na miejscu 56 72756 727139 548,42
2014ANA-BUD sp. z o. o.Budowa zespołu elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowościach Kowalów i Lubiechnia Wielka, Gmina Rzepin, województwo LubuskieStabilizacja na miejscu121 160 242 6432 973 292,54
Profilowanie podłoża121 483
2014Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o.Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z   ul. Rawską, SkierniewiceKruszywo stabilizowane mechanicznie 59 71770 243262 472,65
Stabilizacja na miejscu:10 526
2014POL-AQUA SP. Z O.O.Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885Wykonanie nasypów50 999 528 6991 810 802,30
Wykonanie korytowania82 276
Kruszywo stabilizowane mechanicznie131 536
Stabilizacja na miejscu263 888
2013 – 2014Konsorcjum P.R.I. POL-AQUA S.A, DRAGADOS S.A„Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy- Łódź (A1), odcinek 6 (węzeł Łask- węzeł Róża) od km 174+200 do km183+350, odcinek 7 (węzeł Dobroń- węzeł Róża) od km 76+479,94 do km 79+800,00Odc. 6 802 2003 491 202,84
Warstwa mrozoochronna 70 318
Kruszywo stabilizowane mechanicznie  474 124
Odc. 7
Warstwa mrozoochronna  83 216
Kruszywo stabilizowane mechanicznie  174 541
2013Doprastav S.A Oddział w PolsceProjekt i budowa Autostrady A1 Stryków-Tuszyn- Węzeł „Tuszyn” na odcinku od KM295+850(od Węzła „Stryków” i bez Węzła) do KM335+937,65Stabilizacja na miejscu 906 732 915 760 
Warstwa mrozoochronna 9 028