Nasze usługi

 
  • Trwała stabilizacja gruntów wysadzinowych i wątpliwych w zasadzie nieprzydatnych do celów budowlanych. W przeważającej części wypadków wymagających wymiany;
  • Stabilizacja dróg gruntowych i wykonanie ulepszonej nawierzchni (poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie) z warstwą ścieralną – wykorzystując grunt rodzimy jako ewentualną podbudowę pod docelowe nawierzchnie uszlachetnione; 
  • Budowa tanich dróg ekologicznych tj. osiedlowych, leśnych, dojazdowych, placów manewrowych, ścieżek rowerowych.
  • Uszlachetnianie warstw nasypowych, rozłożenie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego jak i również wykonanie stabilizacji z węzła poprzez rozłożenie gotowej mieszanki dostarczonej z węzła;
  • Niwelacja ternu, spycharkami czy też równiarką w zależności od potrzeb klienta;

Szybki czas realizacji powierzonych robót – dysponujemy rozbudowanym zapleczem sprzętowym
co przekłada się na terminowość w wykonaniu zadania;

Nasz firma w liczbach

zrealizowanych kontraktów
0
zatrudnionych pracowników
0
maszyn ciężkich
0
lat na rynku
0

Doświadczona załoga

Profesjonalne doradztwo

Integralną część naszej załogi stanowią pracownicy mający duże doświadczenie zawodowe zdobyte głównie w przemyśle lotniczym, co gwarantuje wykonywanie zleceń na najwyższym poziomie jakościowym.